Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

T

Taxón

klasifikačná jednotka s neurčitou hodnotou, napríklad druh, rod, čeľaďTechnosféra

biosféra, ktorú pretvorila ľudská činnosťTerestrický

vzťahujúci sa na suchú zem, suchozemskýTolerancia

schopnosť organizmu znášať alebo prispôsobiť sa rozličným podmienkam prostrediaToxický

jedovatýToxín

jedovatá látka rastlinného alebo živočíšneho pôvoduTransmisie

látky pohybujúce sa v ovzduší, často meniace svoje vlastnostiTrofická štruktúra

štruktúra ekosytému vyjadrená prostredníctvom potravových reťazcov a potravových sietíTrofický

vzťahujúci sa na výživuTrvalo-udržateľný rozvoj

rozvoj, ktorý zosúľaďuje potreby súčasnosti bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť si vlastné potreby