Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

F

fauna

živočíšstvo; termín používaný na všeobecné označenie živočíšstva i na označenie živočíšstva definovaného priestoru faunistika

vedný odbor zameraný na zaznamenávanie a dokumentáciu výskytu druhov/taxónov fauny v definovanom priestore; pozri tiež fauna fekundita

plodivosť, potenciálna schopnosť samca a samice produkovať potomstvofertilita

plodnosť, skutočná plodivosť, následok fekundity; počet potomkov na jednu samicufitness

pozri reprodukčná zdatnosťflóra

rastlinstvo; termín používaný na všeobecné označenie rastlinstva i na označenie taxónov rastlinstva definovaného priestorufloristika

vedný odbor zameraný na zaznamenávanie a dokumentáciu výskytu druhov/taxónov flóry v definovanom priestore; pozri tiež flórafluktuácia

zmeny veľkosti populácie alebo areálu rozšírenia druhu/taxónu, spravidla pravidelné, periodicky sa opakujúce; pozri tiež extrémna fluktuáciafragment

zlomok celku; časť oddelená od pôvodne súvislého celku entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) alebo jej ďalších častí; pozri tiež fragmentácia, izolát, izoláciafragmentácia

rozdrobovanie pôvodne súvislého celku entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) na oddelené časti; pozri tiež fragment, izolát, izoláciafytocenóza

rastlinné spoločenstvo; súbor populácií všetkých druhov/taxónov rastlín, ktoré rastú v určitom biotope; pozri tiež spoločenstvo


fyziotaktika

náuka o rozumnom využívaní prírodných zdrojov