Výkladový slovník - Druhová ochrana


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

H

habitat

prostredie pre existenciu jedinca alebo populácie (druhu/taxónu); termín viazaný na autekológiu; pozri tiež biotophabituácia

v etológii jednoduchá forma učenia sa, pri ktorej opakovanie podnetu vedie k strate odozvy naňhistoricky známy areál rozšírenia

geograficky definovaný areál rozšírenia (taxónu), ako je dokumentovaný, známy alebo predpokladaný z minulosti hniezdny okrsok

priestor využívaný sociálnou jednotkou (jedinec, pár, rodina, svorka a pod.) na hniezdenie; reprodukčný okrsok u vtákov; pozri tiež domovský okrsok, potravný/lovný okrsok, teritóriumhorúce miesto biodiverzity

pozri ohnisko biodiverzityhromadné vymieranie

pozri masové vymieraniehrozby

(v zmysle definícií IUCN) súhrnný termín pre faktory s nepriaznivým vplyvom na organizmy a ekosystémy (negatívne, ohrozujúce, stresové, rizikové) aktívne v minulosti, v súčsnosti aj v budúcnosti; pozri tiež rizikový faktor, stresy