Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

D

degradácia

úpadok vyjadrený znížením kvality až zánikom nejakej veci, určitého javu alebo procesu, vrátane negatívnej zmeny stavu životného prostredia.


dendromasa

lesná biomasa, ktorá zahŕňa vyťažené drevo, zvyšky po ťažbe (vrcholové časti stromov, konáre, vetvy), kalamitné drevo (vyvrátené pne, koreňové časti stromov), prerezávky a pod.


desublimácia

termodynamický proces, v ktorom látka prechádza z plynnej fázy do tuhej.