Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

N

nenasýtená zóna

nenasýtená zóna alebo aj zóna aerácie je zvlášť biologicky a chemicky aktívny povrch pôdy, pôsobí ako rozhodujúci filter pre transport vody a roztokov a teda určuje risk zamorenia podzemných vôd znečisťujúcimi látkami.


nitrofilné druhy

organizmy, ktoré sú viazané na prostredie s vyšším obsahom dusíka.


norma environmentálnej kvality (ENK)

znamená koncentráciu konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok vo vode, sedimentoch alebo živých organizmoch, ktorá sa nesmie prekročiť z dôvodu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.