Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

F

fotovoltaický (solárny, slnečný) článok

článok, ktorý premieňa slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu, keď napätie v článku vzniká po dopade lúča svetla (fotónov) na rozhranie dvoch rôznych polovodičov. 


fragmentácia

rozdelenie spoločenstva na niekoľko menších častí, ktoré sú od seba oddelené väčšími či menšími plochami bez vegetácie.


fytoextrakcia

schopnosť rastlín účinne extrahovať anorganické ako aj organické látky z prostredia.


fytoremediácia

využitie rastlín na ošetrenie kontaminovaného územia (anorganickými alebo organickými látkami) vrátane pôdy, kalu, sedimentu, povrchovej a podzemnej vody, či ovzdušia.