Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

H

halogenácia

reakcia organických zlúčenín s aniónmi halogénov (najmä Cl‒). V najväčšej miere k nej dochádza v zóne miešania priemyselných odpadových vôd so splaškovými vodami, ktoré obsahujú relatívne vysoké koncentrácie Cl- v dôsledku dezinfekcie pitnej vody chlórom.


halový jav

úkaz, keď sa v okolí Slnka na oblohe objaví biely prstenec.


hydatódy

rastlinné prieduchy, ktoré stratili schopnosť zatvárať sa a zostávajú preto trvalo otvorené. Kvapalina, ktorá sa z nich uvoľňuje, obsahuje okrem vody aj soli, sacharidy a organické zlúčeniny.


hydrofóbna väzba

väzba medzi rozpustenou organickou zlúčeninou a pevným povrchom. Vzniká jej rozpúšťaním v povrchovej vrstve pevných častíc lipidovej povahy.


hydromeliorácie

súhrn vodohospodárskych opatrení zameraných na úpravu vodného režimu v pôde s cieľom jej lepšej využiteľnosti, často bez ohľadu na ekologickú stabilitu krajiny a na zásady trvalo udržateľného rozvoja.