Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

I

imisia

látka, ktorá je prítomná v ovzduší a ktorá ho svojou prítomnosťou znečisťuje. Následkom emisie je prítomnosť imisií v atmosfére.


infraštruktúra

komplex stavieb, zariadení a inštitúcií slúžiacich výrobe a ostatným potrebám človeka, dotvárajúcich alebo výrazne meniacich jeho životné prostredie. Ide najmä o dopravné zariadenia (napr. diaľnice, cesty, železnice, mosty, letiská, prístavy), telekomunikačné zariadenia, elektrovody, plynovody, teplovody, vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice pohonných hmôt, ale aj o obchodnú sieť, administratívnu sieť štátnych orgánov a samospráv, kultúrne a školské zariadenia, nemocnice a ostatné zdravotnícke zariadenia, športoviská a rekreačné zariadenia, cintoríny a podobne.