Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi


Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

P

patogén

mikroorganizmus alebo vírus vyvolávajúci chorobu iného organizmu.


peptid

je organická chemická zlúčenina, ktorá vzniká zlúčením viacerých aminokyselín. Jednotlivé aminokyseliny, viazané v definovanom poradí (sekvencii), sú spojené do jedného nerozvetveného reťazca. Aminokyseliny v peptide sú navzájom pospájané amidovou väzbou - peptidová väzba. Peptidmi sa označujú relatívne krátke reťazce aminokyselín s 50 (vo všeobecnosti maximálne 100) aminokyselinami.


povrchový odtok

pri nadmerných zrážkach nedochádza k infiltrácii vody do pôdy, tá odteká po povrchu.


prírodné zdroje

zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda (biotické, vodné, nerastné, rekreačné, a pod.). Súhrn prírodných zdrojov sa označuje ako prírodné bohatstvo. 


pyrolýza

termický (tepelný) rozklad organických látok na nízkomolekulové zlúčeniny, ktoré sa môžu využívať k syntéznym výrobam alebo ako vykurovací olej, príp. vykurovací plyn. Podľa druhu spracovávaného materiálu a požadovaných produktov sa tento rozklad uskutočňuje pri atmosférickom, zvýšenom alebo aj zníženom tlaku za vysokých alebo nízkych teplôt.